21 de maig 2017

Projecte “Casal d’estiu 2017”
A falta d’ultimar els detalls en alguna reunió amb els brigadistes com la del diumenge 4 de Juny, podem anunciar que el projecte que durà a terme la brigada del 2017 és el que aquí coneixem com un Casal d’estiu. La idea del projecte sorgeix, per una banda, per la necessitat de crear activitats extraescolars pels nens i nenes de Palacagüina, ja que, per falta de formació i de recursos, no hi ha professionals del món de l’educació, fora d’hores lectives, que desenvolupin dinàmiques pròpies del lleure. Això provoca que es perdi la possibilitat de fomentar valors, relacions entre iguals, etc., fora de l’escola. Per l’altre, el fet que la majoria de brigadistes, a excepció d’algun cas concret, tinguin formació en l’àmbit de l’educació formal o no formal, facilita que sigui un projecte de garanties del qual la població local se’n pugui beneficiar.
Cal saber que a Nicaragua, com a altres països llatinoamericans, l’escola té dos torns de jornada única en el qual els nens i nenes van al torn de matí (de les 8:00 a les 13:00h) o bé al de la tarda (de les 13:00 a les 18:00h). Sabent això els nostres brigadistes ja estan treballant fent un recull de dinàmiques i activitats de lleure, esportives, artístiques, etc., distingint per edat, espai i material necessari, entre altres coses. A partir de les propostes que ens exposaran en la pròxima reunió, caldrà diferenciar les dues brigades (juliol i agost) per veure els perfils de cada brigadista i així intentar centrar el casal en un eix educatiu.
Pròximament tindrem més notícies quan se sàpiguen més detalls. Per fer-vos una idea aquí teniu la memòria de la brigada del 2012 que ja va fer projectes educatius pels nens i nenes de Palacagüina.  

DOCUMENTAL 25 ANYS D'AGERMANAMENT

CARLOS MEJIA GODOY CANTA EL CRISTO DE PALACAGÜINA A ARBÚCIES