15 de març 2022

ENFORTIMENT DE DONES EMPRENEDORES

ENFORTIMENT COMPETITU DE 30 DONES EMPRENEDORES DE PETITS NEGOCIS QUE ES DEDIQUEN A L'ELABORACIÓ DE PA A PALACAGÜINA

        La finalitat del projecte és: Contribuir a reduir la pobresa de les dones de Palacagüina mitjançant l’accés al coneixement, als mitjans de producció i la capitalització de finançament. 

Els objectius són: Contribuir al desenvolupament productiu, econòmic i social de 30 dones forneres de Palacagüina. Enfortir el sistema de producció d’aquestes titulars de drets mitjançant el desenvolupament de les seves capacitats amb formació, inversions crítiques i finançament.

ENLLAÇ A LA PRESENTACIÓ PDFDOCUMENTAL 25 ANYS D'AGERMANAMENT

CARLOS MEJIA GODOY CANTA EL CRISTO DE PALACAGÜINA A ARBÚCIES