5 de set. 2020

TALLER DE SOBIRANIA I CULTURA DE PAU


En el marc de el Projecte d'enfortiment de reconciliació i justícia i pau a Palacagüina, amb fons de FUNDARPAL i SOARPAL, en coordinació amb l'Ajuntament de Palacagüina i la facilitació metodològica de la FAREM-Estelí, UNAN-Managua es va desenvolupar el taller Sobirania i cultura de pau amb la participación de 50 membres de les comissions de barris i comunitats del municipi.

Plegats van debatre a partir de les seves experiències sobre el maneig, gestió i resolució de conflictes. D'aquesta manera adquireixen eines per millorar l'atenció als seus territoris, per a la promoció d'una cultura de pau.

Aquest era el tercer taller del Projecte d'enfortiment de conciliació.


DOCUMENTAL 25 ANYS D'AGERMANAMENT

CARLOS MEJIA GODOY CANTA EL CRISTO DE PALACAGÜINA A ARBÚCIES